Ināra Bula
SIA "Rīgas Revidentu birojs" direktore
sertificērts zvērināts revidents
sertifikāts Nr. 15
komercsabiedrības licence Nr.34
SIA "Rīgas Revidentu birojs"
Reģ. nr. 50003229711
Merķeļa iela 11, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67503066
Fakss: 67814021
Mob. tālr.: 29203858
E-pasts:
SIA "Rīgas Revidentu Birojs" dibināts 1994. gada 23. novembrī. Pēc vairāk nekā 10 gadu darbības esam uzkrājuši plašu pieredzi, sniedzot revīzijas un konsultatīvos pakalpojumus dažādu nozaru un mēroga uzņēmumiem, kā arī līdzšinējās darbības laikā iemantojuši klientu uzticību, pateicoties veiksmīgam darba stilam, konfidencionalitātei un aktīvi profesionālai pieejai.

Mūsu darba mērķis - sakārtots bizness, stabilitāte un ilgstoša sadarbība. Jo labāk jūs pazīstam, jo labāk varam jums palīdzēt!

ESF projekts

SIA „Rīgas Revidentu birojs” ir noslēdzis 22.08.2011. līgumu Nr.29/LIAA/2011 ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par projekta „Partnerība biznesa konkurētspējai” (Projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/017) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

SIA „Rīgas Revidentu birojs” darbinieki piedalās no 2011.gada 1.augusta līdz 30.septembrim apmācībās:

  • „2011.gada aktualitātes Starptautisko finanšu pārskatu standartu un Starptautisko revīzijas standartu pielietošanā”
  • „Uzņēmuma konkurētspējīgas attīstības stratēģijas un finanšu plāna izstrāde un ieviešana mazos un vidējos uzņēmumos”
© SIA "Rīgas Revidentu birojs". Izstrādātājs: Nordik IT, 2007